Matki Bożej Królowej Polski – Warszawie

O Zgromadzeniu   ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚŒW. FELIKSA Z KANTALICJO (CSSF) okreśœlane także skróconą nazwą SIOSTRY FELICJANKI, to instytut zakonny na prawach papieskich, którego członkinie składają profesję publicznych śœlubów czystośœci, ubóstwa i posłuszeństwa i podejmują ewangeliczny sposób życia we wspólnocie. Celem Zgromadzenia jest współpraca z Chrystusem w duchowej odnowie śœwiata. Jako Zgromadzenie apostolskie, Siostry Felicjanki spełniają swoją … Continue reading Matki Bożej Królowej Polski – Warszawie