Felician Associates

Współpracuj z Nami: Rodziny Felicjańskie

Prawie od samego początku istnienia życia zakonnego w Kościele, pojawiały się osoby indywidualne i całe grupy osób świeckich, które nawiązywały relacje z poszczególnymi wspólnotami zakonnymi. W ostatnich latach wiele osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, odpowiedziało na wezwanie Boga i zaczęło tworzyć tzw. „rodziny” przy różnych wspólnotach zakonnych z całego świata. W każdej z 5 prowincji Zgromadzenia Felicjanek tworzą się takie właśnie grupy. Są one wyjątkowe i stale się rozwijają. Niektóre prowincje opracowały formalne programy dla stowarzyszonych, inne natomiast pracują z różnymi grupami.

Rozdział XIV Pamiętnika Zgromadzenia napisanego w latach 1800-ych opisuje istnienie rodzin felicjańskich już w pierwszych latach Zgromadzenia.

Chociaż świat nie chce jeszcze zrozumieć pożytku pobożności, jednakże konieczność tej pracy wyraźnie daje się odczuwać. Widać to, zarówno z wielkiej liczby dusz wszelkiego stanu spragnionych pobożności, które dotąd otaczały to Zgromadzenie, jak i z wielkiego pożytku, jaki te dusze odnoszą . . .

„Prawdziwa pobożność” oznacza świadomość obecności Boga i Jego działania w życiu człowieka, przemyślany rozwój życia wewnętrznego przez modlitwę osobistą i wspólnotową oraz życie Ewangelią.