Justice and Peace News

Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości

W duchu świętego Franciszka i błogosławionej Marii Angeli, naszej Założycielki, my, Siostry Felicjanki oddajemy się głoszeniu Ewangelii sprawiedliwości i pokoju. Pragniemy odpowiedzieć na wołanie ubogich i przybliżać Królestwo Boże:

głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
bronimy godności ludzkiego życia
popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie
Przepowiadamy żywe SŁOWO z gorliwością
Dzielimy się SŁOWEM
Staramy się być świadkami SŁOWA
Staramy się być dla innych
Wprowadzamy pokój
Podejmujemy wyzwania nowej ewangelizacji
Podejmujemy pozytywne działania tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone
Przyjmujemy różnorodność jako podstawę wzrostu
Uczymy się doświadczając różnic
Radujemy się różnorodnością darów Bożych

Kontemplujemy dobroć miłosiernego Boga
Uznajemy dobro w sobie, w siostrach i w innych
Przyjmujemy postawę szacunku i zaufania
Nie stosujemy przemocy
Kładziemy nacisk na współpracę i wzajemność
Poszukujemy możliwości współdziałania z innymi kulturami, aby docenić ich niepowtarzalność
Prowadzimy prosty styl życia, aby być kontrkulturowym znakiem skierowanym przeciwko indywidualizmowi, który rozbija życie rodzinne i wspólnotowe
Szanujemy przyrodę we wszystkich jej formach
Wspieramy wysiłki zmierzające do poprawienia jakości powietrza, wody i gleby
Wspieramy odpowiedzialne zarządzanie, używanie i właściwy podział zasobów świata i społeczeństwa.

aug

CALLED TO PRAYER AND ACTION!

Respect For The Dignity Of Each Person, Especially Women And Children, Who Are Created In The Image And Likeness Of God.

Intencje Modlitw

INTENCJE MODLITW

STYCZEŃ – Modlitwa w intencji tych, którzy podają ofiarą praktyki handlu ludźmi i uświadomienie sobie ich cierpienia.

LUTY – Modlitwa w intencji uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i uświadomienie sobie ich cierpienia oraz konsekwencji takiego zachowania.

MARZEC – Modlitwa w intencji ludzi starszych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki medycznej i uświadomienie sobie ich cierpienia.

KWIECIEŃ – Modlitwa w intencji ochrony stworzeń i środowiska naturalnego i uświadomienie sobie daru Stwórcy dla nas.

MAJ – Modlitwa w intencji bezrobotnych i uświadomienie sobie ich cierpienia.

CZERWIEC – Modlitwa w intencji ofiar przemocy w rodzinie i uświadomienie sobie skali i konsekwencji tego zjawiska.

LIPIEC – Modlitwa w intencji doświadczających nieuczciwych warunków w pracy i uświadomienie sobie nieludzkich warunków pracy w niektórych miejscach oraz ich konsekwencji.

SIERPIEŃ – Modlitwa w intencji zaniedbanych dzieci i uświadomienie sobie warunków, w których żyją.

WRZESIEŃ – Modlitwa w intencji imigrantów i uświadomienie sobie problemów związanych z imigracją.

PAŹDZIERNIK – Modlitwa w intencji tych, którzy pracują w nieludzkich warunkach i uświadomienie sobie ich cierpienia.

LISTOPAD  – Modlitwa w intencji tych, którzy są pozbawieni pożywienia, mieszkania i stałej opieki, szczególnie za ludzi starszych, i uświadomienie sobie ich cierpienia.

GRUDZIEŃ – Modlitwa w intencji uczciwego handlu i uświadomienie sobie skutków nieetycznej działalności gospodarczej.

The Seminar in Lima-Peru

by Sr. Juscieda Maria; Brasília, June 4-6.

hhhI want to share with you one of the most important moments. On Tuesday all the participants, almost one hundred, were invited to pray in the monument called the Monument of Reparation. In that place they have a labyrinth made by little stones, and each stone represents the all people’s lives that were killed by the terrorists called Sendero Luminoso in Peru. It was a guerrilla organization.

In the center of the labyrinth is the Eye that Cries conveys. It not only denounces the violence committed by human beings in general, but it is also a testimony of recent Peruvian history of violence. There we prayed for all people and their families. We prayed also for all victims of violence in Latin American and over the world.

Follow Sr. Juscieda Maria as she works for Justice and Peace in Brazil.