Prayers

bma-scraffiti

Kantyk Zachariasza
Antyfona: Naucz mnie czynić Twą Wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.

Kantyk Maryi
Antyfona: Boże mój, niech mi się stanie według Twego Słowa.

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze,
Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę
żywą wiarą i bezgraniczną miłością,
by mogła wiernie spełniać Twoją wolę.
Spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem,
z radością szukali tego, co się Tobie podoba
i żyli zgodnie z Twoją wolą.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do błogosławionej Marii Angeli

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
módl się za nami.
Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi,
módl się za nami.
Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę,
módl się za nami.
Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy,
módl się za nami.
Mądra wychowawczyni młodych pokoleń,
módl się za nami.
Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego,
módl się za nami.
Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej,
módl się za nami.
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej,
módl się za nami.
Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego,
módl się za nami.
Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu,
módl się za nami.
Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi,
módl się za nami.
Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach,
módl się za nami.
Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia,
módl się za nami.
Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata,
módl się za nami.
Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła,
módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności,
módl się za nami.

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego,
uproś nam Matko (Angelo)
Żywą wiarę,
uproś nam Matko (Angelo)
Czystą miłość Bożą,
uproś nam Matko (Angelo)
Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu,
uproś nam Matko (Angelo)
Ducha pokory,
uproś nam Matko (Angelo)
Ochotne poddanie się woli Bożej,
uproś nam Matko (Angelo)
Umiłowanie modlitwy,
uproś nam Matko (Angelo)
Gorliwość apostolską,
uproś nam Matko (Angelo)
Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich,
uproś nam Matko (Angelo)
Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym,
uproś nam Matko (Angelo)
Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego,
uproś nam Matko (Angelo)
Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia,
uproś nam Matko (Angelo)
Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość,
uproś nam Matko (Angelo)
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
uproś nam Matko (Angelo)
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,
uproś nam Matko (Angelo)
Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego,
uproś nam Matko (Angelo)
Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwałę wieczną,
uproś nam Matko (Angelo)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!