Ministry

Apostolat Prowincji Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w Krakowie

Apostolat Prowincji Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w Krakowie obejmuje różnorodne formy posługiwania Ludowi Bożemu, które są naszym indywidualnym i wspólnotowym wkładem w powszechną misję Kościoła.

Służba ewangelizacji przez katechizację dzieci i młodzieży ma miejsce na terenie 7 diecezji, w południowej i środkowej Polsce, w których znajdują się nasze domy. Siostry katechizują na podstawie misji otrzymanej od Pasterzy diecezji w 22 Szkołach Podstawowych oraz w 9 Gimnazjach i Szkołach Średnich oraz w kilku Przedszkolach. Dla zobrazowania w obecnym roku katechizacją objętych jest 3392 dzieci i 1767 młodzieży. Do I Komunii św. przygotowywanych jest 534 dzieci. Posługa nie ogranicza się tylko do pracy na terenie Szkoły, w ramach wolontariatu Siostry przygotowują dzieci do udziału w liturgii, prowadzą chór, schole, grupy biblijne, maryjne i misyjne. Działają w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oaz młodzieżowych zarówno w ciągu roku, jak i w czasie turnusów rekolekcji wakacyjnych. Podejmowane są również pewne inicjatywy nowej ewangelizacji czego wyrazem jest powstająca wspólnota Arki Młodych z Polski, Słowacji oraz Czech, zamieszkujących sąsiadujące ze sobą diecezje.

Katolickie wychowanie i nauczanie obejmuje 8 Przedszkoli prowadzonych przez Prowincję i 1 Parafialne, w których Siostry pracują jako dyrektorki, nauczycielki, w administracji i pracach pomocniczych. Wśród tych placówek na szczególną uwagę zasługuje Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla dzieci z afazją mowy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Internat. Aktualne z tej formy nauczania korzysta 60 dzieci. Obecnie w przedszkolach objętych opieką jest 613 dzieci. Z Bursy dla Młodzieży Żeńskiej korzysta 50 dziewcząt. Pomagamy również młodzieży żeńskiej studiującej w Krakowie, dając możliwość zakwaterowania. Prowadzimy Specjalny Ośrodek Wychowawczo – Opiekuńczy dla chłopców .

Służbę chorym i podeszłym wiekiem prowadzimy w Polsce, w sposób zorganizowany w dwóch placówkach, a jest to Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla kobiet, w którym opiekę znajduje 72 osoby chronicznie chore oraz Dom Pomocy Społecznej dla 80 dzieci specjalnej troski. W Chislehurst w Anglii posługujemy w Domu Polskich Rezydentów, który zamieszkuje 30 osób potrzebujących stałej opieki. Siostry posługują w Szpitalu Zakonu Bonifratrów i chorym Siostrom w naszej Infirmerii. W tą posługę wpisuje się również Rodzinny Dom Pomocy dla kobiet. Siostra opiekunka parafialna otacza opieką osoby starsze samotne, pozostające w domach. Organizuje dla nich różnorodną pomoc duchową i materialną.

Siostry idąc franciszkańskim śladem posługują jako zakrystianki w 28 kościołach i kaplicach, troszcząc się o piękno i wystrój świątyni. Podejmują posługę kancelistek w 3 urzędach parafialnych, a w 3 kościołach organistek. Współpracują z kapłanami i siostrami innych Zgromadzeń.

Na szczególną uwagę zasługuje posługa Sióstr w Estonii, które włączyły się w odbudowywanie struktur Kościoła na ziemiach przez lata zniewolonych systemem komunistycznym. Ludziom ochrzczonym pomagają odnaleźć drogę do Boga i Kościoła często u kresu życia. Prowadzą przygotowanie dorosłych i dzieci do Sakramentów świętych, katechizują, troszczą się o kościoły i kaplice. Prowadzą adoracje, a gdy zabraknie kapłana nabożeństwa paraliturgiczne. Odwiedzają chorych w domach i w szpitalach. Zainicjowały powstanie Świetlicy dla dzieci ulicy, w której znajduje pomoc i wsparcie gromadka dzieci pozbawionych troski najbliższych. Siostry włączają się w działalność ekumeniczną, uczą języka polskiego, pomagają ubogim. Podjęta posługa na Kamczatce, wydaje się posiadać wiele punktów stycznych z tą na estońskiej ziemi.

Fundamentem apostolskiego posługiwania pozostaje troska o osobiste zjednoczenie z Bogiem, a zapleczem wszelkiego działania modlitwa i ofiara, w którą wpisuje się pełna poświęcenia i troski praca wielu sióstr pełniących zadania w domach, a także cierpienie wynikające z podeszłego wieku lub choroby, które dotyka liczne grono Sióstr.

Immaculate Heart of Mary Province, Kraków

Apostolskie strony internetowe:

SZKO£Y SIÓSTR FELICJANEK
W WARSZAWIE:
www.felicjanki.edu.pl

ZAK£AD DLA CHRONICZNIE CHORYCH KOBIET W WARSZAWIE:
www.domopieki-felicjanki.pl

OŒRODEK SOCJOTERAPEUTYCZNY W WARSZAWIE:
www.felicjanki.info

PRZEDSZKOLE W WARSZAWIE-BIA£O£ÊCE:
www.przedszkolefelicjanek.pl

Education

St. Felix Pre-school, Warszawa
Blessed Mary Angela Integrated Pre-school, Kalisz
St. Francis Public Pre-school, Warszawa
Blessed Mary Angela Public Pre-school, Łódź
Blessed Mary Angela Truszkowska Grade School no. 28, Warszawa
Blessed Mary Angela Truszkowska Junior High School, Warszawa
Mother of Mercy Sociotherapeutic Center, Warszawa

HEALTHCARE

Social Adult Care Center for Elderly Women (skilled care), Jadwinów
Adult Day Care for Aging and Disabled, Rzgów
Institution for Chronically Ill Women, Warszawa
Social Assistance Home for Women, Warszawa
Temporary Care Home for Elderly, Warszawa
After School Program and Socio-therapeutic Center, Warszawa
Temporary Care Home for Elderly, Warszawa
After School Program and Socio-therapeutic Center, Warszawa

SOCIAL SERVICE

Soup-kitchen for the poor, Warsaw

Our Lady of Queen Province, Warszawa

Apostolskie strony internetowe:

BURSA M£ODZIE¯Y ¯EÑSKIEJ W KRAKOWIE:
www.bursafelicjanek.pl

DOM POMOCY SPO£ECZNEJ DLA DZIECI W IWONICZU:
www.felicjanki.pl

SPECJALNY OŒRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI AFATYCZNYCH W KRAKOWIE:
www.osw-afazja.pl

ZAK£AD OPIEKUÑCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE:
www.zolfelicjanki.pl

Specialized Educational Public

Pre-school for children with speech deficiencies in Kraków
St. Joseph Pre-school, Besko
St. Adalbert Pre-school, Gorlice
St. Casmir Pre-school, Zakopane
Holy Family Pre-school, Nowy Sącz
Queen of Poland Pre-school, Praszka
Our Lady of Perpetual Help Pre-school, Kraków
Public Felician Sisters Pre-school no. 15, Kraków
Blessed Mary Angela Grade School no.165, Kraków

Special Center for Learning and
Care of Mentally Challenged Boys,
Nowy Sącz

Boarding School for Young Women,
Kraków

HEALTHCARE

Health Care Institute for Elderly Women, Kraków
Care Center for Children (physically and mentally challenged boys), Iwonicz
Family Day Care Center for ElderlyWomen, Tyniec

SOCIAL SERVICE

Sister Samuela`s Kitchen (at present under reconstruction), Kraków

Our Lady of Czestochowa Province, Przemyśl

Education

Bl. Mary Angela Pre-school, Przemyśl

Pedagogical-Rehabilitation Center, Gębice

Social Assistance Home for Girls, Szarcz

Day Care for Children, Zabłotów, Ukraine

Day Care for Children, Kosów, Ukraine

SOCIAL SERVICE

Blessed Mary Angela and Saint Brother Albert’s Kitchen, Przemyśl:

Catholic After School Educational-Preventive Center, Przemyśl

Featured Ministry: Felician Sisters in the North West Territory

Ministry in the Northwest Territories was initiated by the Felician Sisters of the former Holy Name of Mary Province in Mississauga, Ontario, Canada. For over 30 years, the Felician Sisters have served in the tiny village of Tulita, located in the far north of Canada. The Felician Sisters have worked to rebuild the native sense of community, bringing God to the people while respecting their ancestral heritage and deep commitment to the earth.

Currently one Sister ministers in Tulita. She frequently presides over funerals, baptisms, weddings and provides various other services to the people. The Sister Celeste Child Development Centre is a focal point of the community.

In 2011 another Felician Sister came to the Northwest Territories. This ministry in Yellowknife is one of evangelization through presence. The actual work involves being the executive secretary to the Bishop. Since the Sister assumed some of the administrative work, the Bishop was able to be more available to the people of the north.

In all instances, being present to the people at the Centre or at the Diocesan Office provides opportunities for interaction and being Eucharist to all.

Featured Ministry:Felician Sisters in Kenya Warsaw Province

S. Anna Maria Zabieglik

In 1982, one of the Kenyan bishops, Rt. Rev. Silas S. Njiru, met Blessed Pope John Paul II, and told him he was going to Poland to ask for missionaries. Blessed Pope John Paul II suggested he visit Warsaw.

In Warsaw, Bishop Njiru requested one of the Polish bishops to take him to the Franciscan Congregation. He was taken to our provincial house in Warsaw. Sister M. Angelika, the provincial at that time, took this visit as a sign of the times, and together with Sister M. Amadeus, the Superior General, went to Kenya to check the possibilities. The decision was made that five Sisters, chosen from those who had a desire to work there, would go to Kenya.

After some preparation and a language course,these sisters landed in Kenya on May 1, 1983. At first they stayed in a mission in Kyeni in the Meru Diocese, working in a hospital and schools.
About four years later, the Meru Diocese was divided and the new Embu Diocese was created. When Bishop Njiru visited the sisters, he said, “I wanted you in Meru diocese!” (He lost us in the creation of the new diocese.)

As a result, at the end of 1987, two sisters went to the Matiri mission in the Meru Diocese. One of them was Sister M. Elvine Dymnicki from the former Lodi province. The new mission was a very dry, hot and poor place. Sister M. Elvine stayed there for many years until poor health forced her to retire.

Today, the Felician Sisters in Kenya have 10 communities with about 60 sisters.

Archbishop Charles Balvo, center, a native New Yorker who is now apostolic nuncio to Kenya and South Sudan, joins a community of Felician Sisters at their residence in Embu, Kenya.

(Catholic New York January 23, 2014)

A message from Sister Mary Inga and Marilyn: Volunteer in Haiti We are inviting you to consider joining us and our brothers and sisters in Haiti in Haiti for one or two weeks living our Felician mission: to cooperate with Christ in the
spiritual renewal of the world.

Volunteers can work in four areas:

1. Teaching English
2. Teaching Computer Skills
3. Working in our Mobile Clinic
4. Offering Hospitality

click here to go to our Volunteers in Mission page for further information